<< Tilbake til forrige side

Om oss

Ansatte

Per Jakob Tunold 
Aut rekneskapsførar 
Telefon: 57 20 34 11 
Mobil: 95 88 57 36 
tunold@strynrekneskap.no 

Rekneskapsførar jordbruk og forretning. IT-ansvarleg.