<< Tilbake til forrige side

Stryn Rekneskapslag

Stryn Rekneskapslag er eit andelslag med avgrensa ansvar og med vekslande kapital og medlemstal.
Hovedformålet til laget er å hjelpe medlemane med rekneskap, økonomi og skatterådgjeving.
Vi skal vere eit service tilbod for medlemane og bistå med hjelp til eigedomsoverdraging,finansiering, økonomisk planlegging, kontortenester m.m

Alle som driv med næringsverksemd og lag/organisasjonar kan bli medlemar i laget. Det skal opprettast skriftleg avtale med alle medlemane. Alle som over tid får utført tenester av laget skal vere medlemer. Vi kan imidlertid ta på oss enkeltoppdrag og kortvarige rekneskap som t.d skogsvegar o.l utan at desse blir medlemer

 

Vedtekter Stryn Rekneskapslag SA