<< Tilbake til forrige side

Tenester

Stryn Rekneskapslag kan tilby følgjande tenester:

Rekneskap/Årsoppgjør: 


Fakturering:

 
Løn:
Utfrå Dykkar timeliste e.l. kan vi produsere lønslipp til arbeidstakar, ordne med skattetrekk, arbeidsgjevaravgift, og innrapportere til myndigheitene. Innrapporteringa vert gjort på maskinlesbart medium slik myndigheitene krev. Vi kan tilby at arbeidtakar/arbeidgjevar får tilsendt lønnslipp pr E-post. Vi tek oss av utskriving av lønns og trekkoppgåver.

Rekneskap for samdrifter i jordbruket(meir og meir aktuelt)
Betalingstenester
Rapportering/Økonomistyring
Budsjettering
Styrearbeid
Kontortenester: skriving av brev/avtaler, kopiering m.m.

Eigedomsoverdraging/generasjonskifte/arveoppgjør