Personalliste frå nyttår

Svært viktig å følge opp frisør-, bilverksteds- og serveringsstedskunder om nytt krav

Fra nyttår omfattes disse og beslektede næringer av krav om å føre lister på hvem som til enhver tid er i arbeid i virksomheten. Svikt i rutinene vil innebære store bøter og fare for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt med tilleggsskatt.

Ny bokføringsregler 1.1.2014

28. juni i år vedtok Finansdepartementet flere endringer i bokføringsforskriften med virkning fra 1. januar 2014. Departementet lover besparelser for næringslivet på opp mot 300 mill. kr., samtidig som det offentliges og andre interessenters kontrollbehov ivaretas.